Mon, February 6, 2023

The Revolutionary Government of Zanzibar

TANGAZO LA USAILI (INTERVIEW) , OCAGZ – 2022

Tangazo limetolewa tarehe 11  Novemba, 2022

Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Zanzibar inawatangazia walioomba nafasi za kazi  katika kada za  Mkaguzi wa  Hesabu daraja la II, Mkaguzi wa Kodi daraja la II pamoja na Mkaguzi wa Bima na Vihatarishi daraja la II  kushiriki katika zoezi la usaili wa maandishi (Written Interview) kwa Unguja na Pemba. Orodha  ya waliochaguliwa  kushiriki katika usaili huo ni kama inavyoonekana hapa: “WITO WA USAILI – OCAGZ”