Tue, November 29, 2022

The Revolutionary Government of Zanzibar

CAG’s Reports

DateDescriptionCategoriesLink
2022/09/13Ripoti ya Ukaguzi wa hesabu za miradi ya Maendeleo kwa mwaka wa fedha 2020/2021.Download
2022/09/13Ripoti ya ukaguzi wa Hesabu za Serikali ya Mitaa kwa mwaka wa fedha 2020/2021Download
2022/09/13Ripoti ya Ukaguzi wa Hesabu za Serikali kuu kwa mwaka wa fedha 2020/2021Download
2022/09/13Ripoti ya Ukaguzi Maalum kwa mwaka wa fedha 2020/2021.Download
2022/09/13Ripoti ya Ukaguzi wa hesabu za Mashirika kwa mwaka wa fedha 2020/2021Download
2022/09/13Ripoti ya ukaguzi wa Mifumo ya TEHAMA kwa mwaka wa fedha 2020/2021.Download
2022/07/20Ripoti ya Ukaguzi wa  hesabu za  Serikali Kuu ya Zanzibar 2019/2020Download
2022/07/20Ripoti ya Majimbo  ya Wawakilishi Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2019/2020Download
2022/07/20Ripoti ya Ukaguzi wa hesabu za Mashirika  Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2019/2020Download
2022/07/20Ripoti ya  Ukaguzi wa Hesabu za Serikali za Mitaa 2019/2020Download
2022/07/20Ripoti ya  ukaguzi kuhusu Maagizo maalum kutoka kwa  Rais wa Zanzibar Mhe. Dkt. Hussein Ali …Download
2022/07/20Ripoti ya Ukaguzi wa Mifumo ya TEHAMA kwa  mwaka wa fedha  2019/2020Download